Mali-Balaton

Jedno od najosebujnijih područja Mađarske je Mali Balaton koji se nalazi u jugozapadnom dijelu jezera. Sve do 18. stoljeća nije napravljena razlika između njih dvoje.

Zemljište koje se nalazi u području delte rijeke Zala uvijek je bilo močvarno područje s promjenjivim razinama vode. Zaljev je igrao važnu ulogu da bi rijeka mogla zanositi.

Mali Balaton zaštićen je na nacionalnoj razini od 1951. Regija je registrirana kao međunarodno važno stanište u blizini vode od 1979. godine (Ramsarska konvencija) i istaknuti je dio Mreže za zaštitu prirode Europske zajednice i „Natura“ od 2004. godine. odnosno 2000. godine.

Promjene u regiji u 19. stoljeću uzrokovale su pad nivoa vode na ovom dijelu jezera. Izgradnja pruge na južnoj strani jezera Balaton jedan je od glavnih čimbenika koji je utjecao na promjenu. Poljoprivredne inicijative u 20. stoljeću uzrokovale su daljnji pad vodostaja, a time i ekosustava, uslijed odvodnje močvara i izgradnje umjetnih kanala.

Podmlađivanje Malog Balatona trajni je projekt od 1980. Novoizgrađeno jezero od 28 milijuna kubnih metara na 1870 hektara sada radi kao filtar. Rijeka Zala putuje umjetnim jezerom 22 kilometra dugo putovanje i tek nakon njega preusmjerava se u svoje izvorno korito.

To top