Klein-Balatonmeer

Een van de meest bijzondere regio’s van Hongarije is het Klein-Balatonmeer, dat in het zuidwestelijke deel van het meer te vinden is. Tot de 18e eeuw werd er geen onderscheid gemaakt tussen beide.

Het land dat in het deltagebied van de Zala-rivier ligt, is altijd een moerasgebied geweest met zijn wisselende waterstanden. De baai speelde een belangrijke rol voor de rivier om zijn drift te plaatsen.

Het Klein-Balatonmeer wordt sinds 1951 op nationaal niveau beschermd. De regio is sinds 1979 geregistreerd als een internationaal belangrijke habitat voor nabij water (Ramsar-conventie) en maakt sinds 2004 een prominent onderdeel uit van het natuurbeschermingsnetwerk van de Europese Gemeenschap en de “Natura”. en 2000 respectievelijk.

Veranderingen in de regio in de 19e eeuw hebben ervoor gezorgd dat de waterstanden op dit deel van het meer zijn gedaald. De aanleg van de spoorlijn aan de zuidkant van het Balatonmeer is een van de belangrijkste factoren die de verandering hebben beïnvloed. Door landbouwinitiatieven in de 20e eeuw zijn de waterstanden en daarmee het ecosysteem verder gedaald door de drooglegging van de moerassen en de aanleg van kunstmatige kanalen.

De verjonging van het Klein-Balaton is een lopend project sinds 1980. Het nieuw aangelegde meer van 28 miljoen kubieke meter op 1870 hectare doet nu dienst als filter. De Zala-rivier maakt een 22 kilometer lange reis in het kunstmatige meer en wordt pas daarna omgeleid naar de oorspronkelijke rivierbedding.e.

To top