Zeneovi és bölcsi Rábaközi Ritával

Máj 5, 10:00 - 11:00

Vasárnapi zenés foglalkozásunkat a legkisebbeknek Rábaközi Rita, zenepedagógus, zeneterapeuta, énekművész tartja.

Mit jelent napjainkban a zenei nevelés a bölcsődében és az óvodában? Miért fontos, hogy énekeljünk a gyerekeknek?

A kisgyermek korban a zenei nevelés alapozó jellegű, legfontosabb célja az örömszerzés, a gyermek figyelmének, érdeklődésének felkeltése, a fogékonyság kialakítása, az ízlés formálása, az érzelmi intelligencia fejlesztése.

„A zenei nevelés feladata a bölcsődében, hogy a gyermeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse, a dalolással kedvet keltsen és mintát adjon az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra, énekelgetésre: a gondozónő az énekhez tartozó ismétlődő játékmozdulatokkal összerendezett mozgásra késztesse a gyermeket, fejlessze ritmusérzékét, és énekelgetéssel olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is szívesen hangicsál.” – írja Kati néni „Ének a bölcsődében” c. könyvében. (FORRAI, 1986: 9.)

A zenei nevelés olyan erő, amely által a személyiség és a közösség is formálódik, gazdagodik: érvényesül a zene transzferhatása. Az igényesen végzett bölcsődei és óvodai zenei nevelés napjainkban is Kodály zenepedagógiai koncepciójának alapelveire, és Forrai Katalin szellemiségére, tanítására épül! Tanítómesterem dr. Gállné Gróh Ilona, aki meghatározó személyisége napjaink kisgyermekkori zenei nevelésének.

Melyek ezek a transzferhatások?

A bölcsődei és az óvodai zenei nevelés tovább segíti a kisgyermek érzelmi fejlődését, a zenei hallás, éneklési, illetve beszédkészség alakulását és meghatározó a gyermek egészséges fejlődésében. Az éneklés a gyermekre kedvezően hat, nyugalmat, örömet jelent. A mondókák, énekes játékok állandó ismételgetése örömforrás, amely a gyermek biztonságérzetét növelik. A játék, nevetés, tréfa átélése a kicsik számára egyfajta „lelki vitamint” jelent, amely a személyiségfejlődéshez nélkülözhetetlen.

A későbbiekben kihatással lesz a matematikai, olvasási, fogalmazási és tanulási képességekre, egyszóval a kognitív képességekre is.

Foglalkozásaimon élő énekszóval, élő hangszerjátékkal (hegedű, gitár, furulyák, ritmushangszerek) sok játékkal, mondókákkal veszem körbe a gyermekeket. Célom, hogy a gyerekek művészeti, ezen belül zenei nevelése elkezdődjön már a legkisebb korban, érzékennyé, fogékonnyá váljanak a gyerekek a jó zene, a művészetek iránt.

A részvétel ingyenes.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

To top